Nu te îndr?gosti de juc?riile care se numesc educative.

Nu te îndr?gosti de juc?riile care se numesc educative.

Kovacs este de acord. "Nu exist? nimic ca în?elepciunea vie?ii care îi preg?te?te pe oameni pentru a avea un copil. Nu ai atâta rezisten?? fiziologic?, dar e?ti mult mai bine preg?tit emo?ional."

Wishner, care are 41 de ani, a descoperit c? este persoana de sprijin pentru mamele mai tinere, dar nu crede c? vârsta ei este un factor. "Nu cred c? m-a? fi sim?it altfel dac? a? fi f?cut asta acum 10 ani," spune ea, ad?ugând: "Toat? via?a mi-am dorit un copil. Acesta a fost cel mai mare vis pe care l-am avut vreodat? ?i acum îl am. Din punct de vedere emo?ional, sunt în rai."

Caracteristica WebMD Examinat de Louise Chang, MD la 27 octombrie 2008

Surse

SURSE: Elizabeth Stein, CNM, Întreba?i-v? moa?a, PC. SharonWishner, mam? pentru prima dat?. Judith Chamberlain, MD, consiliul de administra?ie,Academia American? a Medicilor de Familie. Jerrold Lee Shapiro, PhD, licen?iatpsiholog clinician; profesor ?i pre?edinte, catedra de consiliere © 2005 WebMD, Inc. Toate drepturile rezervate.

Ofer?-i unui copil o juc?rie nou? — aproape orice juc?rie — ?i sunt ?anse s? ai un copil fericit. Copiii mici, în general, nu sunt mofturo?i când vine vorba de juc?rii pentru copii ?i juc?rii pentru copii, dar p?rin?ii ar trebui s? fie.

Cu toate acestea, juc?riile sunt mai mult decât simple juc?rii ?i, de?i ar trebui s? fie distractive, ar trebui s? fie adecvate vârstei, stimulatoare ?i sigure. "Jocul este atât de important în dezvoltarea social?, mental?, fizic? ?i emo?ional? a copiilor," spune Vicki Panaccione, PhD, psiholog pentru copii ?i fondator al Better Parenting Institute. "Juc?riile ar trebui gândite ca instrumente de înv??are pentru dezvoltare."

Când alege?i juc?rii adecvate vârstei sau juc?rii pentru copii pentru un copil mic, ?ine?i cont de aceste sfaturi:

P?stra?i-le simple.

Juc?riile care fac prea mult nu permit unui copil s?-?i foloseasc? propria imagina?ie. P?pu?ile ?i animalele de plu? care vorbesc sau cânt? sau îi îndrum? pe copii s? apese anumite butoane, în esen??, se ocup? de situa?ia de joc când copilul ar trebui s? fie cel care dirijeaz? ac?iunea. "Când o juc?rie este prea specific?, este limitativ? ?i îi împiedic? copilului capacitatea de a-?i folosi imagina?ia," spune Panaccione. "Cele mai bune juc?rii sunt adesea cele mai simple — ca blocurile — pentru c? le permit copiilor s? fie creativi ?i spontani."

Stabili?i limite pentru juc?riile electronice ?i jocurile video.

Tr?im într-o era electronic? ?i orice p?rinte care crede c? î?i poate ?ine copilul — chiar ?i un copil mic — departe de computere ?i altele asemenea, î?i bate joc pentru totdeauna. Dar pentru copiii mici, mai ales, este esen?ial s? se stabileasc? limite. Cercet?rile au sugerat c? juc?riile electronice prezint? mai multe pericole posibile pentru s?n?tatea ?i dezvoltarea copiilor, inclusiv pierderea auzului (din cauza juc?riilor zgomotoase), cre?terea în greutate (din cauza inactivit??ii în timpul jocului) ?i întârzierile de limbaj ?i dezvoltare. Un studiu recent de la Universitatea Temple a ar?tat c? juc?riile care nu necesit? ca un copil s? fac? altceva decât ceasul promoveaz? un stil de înv??are pasiv, care poate interfera cu înv??area de a gândi independent.

Electronica poate afecta, de asemenea, capacitatea de aten?ie a unui copil, spune Linda Crowe, PhD, profesor în Programul de ?tiin?e ?i Tulbur?ri ale Comunic?rii de la Universitatea de Stat din Kansas. "Juc?riile care au lumini intermitente ?i schimb?ri ?i mi?c?ri constante nu necesit? ca un copil s? acorde aten?ie unui lucru pentru foarte mult timp. Copiii care folosesc frecvent aceste juc?rii le este dificil s? se concentreze pe ceva precum o carte sau o juc?rie care nu se mi?c?."

Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, copiii sub 2 ani nu ar trebui s? se uite la televizor sau s? joace jocuri pe calculator; copiii de peste 2 ani ar trebui s? aib? "timpul ecranului" limitat la 1-2 ore pe zi.

A continuat

Nu te îndr?gosti de juc?riile care se numesc educative.

Afacerea juc?riilor educa?ionale este în plin? expansiune, jucându-se pe temerile p?rin?ilor c? copiii lor trebuie s? înve?e cât mai mult posibil cât mai curând posibil pentru a le da un pas în viitor. Nu toate aceste juc?rii adecvate vârstei sunt în mod inerent rele — CD-urile care expun copiii la muzica clasic? sau la limbi str?ine sunt bune, de exemplu — dar multe juc?rii pentru copii ?i juc?rii pentru copii se laud? c? pot stimula dezvoltarea creierului sau pot crea cititori ?i matematicieni timpurii. Un raport din 2005 al Funda?iei Kaiser a constatat c? multe dintre aceste afirma?ii nu sunt sus?inute. "Adev?ratele juc?rii educa?ionale nu sunt gadget-urile ?i gadgeturile str?lucitoare cu promisiuni mari, ci elementele de baz? care au creat gânditori creativi de zeci de ani," spune Roberta Golinkoff, dr., ?efa Proiectului Limb? pentru copii de la Universitatea din Delaware.

P?stra?i doar câteva juc?rii afar? deodat?.

"V?d copii care sunt doar inunda?i de juc?rii," Panacione spune WebMD. "Li se dau prea multe juc?rii prea devreme ?i le este greu s? se concentreze pe oricare dintre ele." Ea sugereaz? ca p?rin?ii s? roteasc? juc?riile în ?i din cutia de juc?rii sau din camera unui copil, reintroducând o juc?rie dup? câteva s?pt?mâni când se simte proasp?t? ?i nou?. ?i dac? copilul t?u are mai multe juc?rii de tip similar, las?-l s? exploreze pe deplin una înainte de a o introduce pe alta. Copiii nu au nevoie, de exemplu, de cinci dispozitive de sortare diferite în acela?i timp.

Aceea?i juc?rie poate duce, de asemenea, un copil prin mai multe etape diferite de dezvoltare, a?a c? nu v? gr?bi?i s? înlocui?i juc?riile vechi cu altele noi, spune Panacione. "Unele dintre juc?riile de baz?, cum ar fi blocurile, servesc atât de multe scopuri de dezvoltare încât p?rin?ii nu ar trebui s? se gr?beasc? s? le înlocuiasc? ?i s? treac? la ceva „mai nou”. De exemplu, bebelu?ii pot începe s? ?in? blocuri ?i s? dezvolte o anumit? dezvoltare ?i coordonare muscular?." Pe m?sur? ce copilul cre?te, blocurile ajut? la dezvoltarea multor alte abilit??i, cum ar fi permanen?a obiectului (conceptul c? un obiect este înc? acolo chiar ?i atunci când nu se vede), rela?iile spa?iale, limbajul, imagina?ia, creativitatea ?i utilizarea construc?iei, planificarii ?i construc?iei. principii.. Folosirea blocurilor cu fra?ii sau prietenii înva??, de asemenea, toleran?a la frustrare ?i cooperarea cu ceilal?i.

A continuat

Alege?i juc?riile potrivite vârstei.

Copiii se bucur? de juc?riile pe care le pot st?pâni ?i care sunt potrivite pentru stadiul lor particular de dezvoltare. Iat? câteva sugestii pentru tipurile de juc?rii de care beneficiaz? cel mai flexumgel romania mult copiii pe m?sur? ce trec prin diferite etape:

0-6 luni: bebelu?ii sunt fascina?i de mi?care, sunete ?i imagini simple alb-negru. Ei î?i descoper? propriile corpuri, lucreaz? la coordonarea ochi-mân?, atingerea ?i apucarea. Juc?riile adecvate vârstei pentru bebelu?i includ: telefoane mobile, zdr?n?toare, cutii ocupate ?i orice pot începe s? apuce, s? gliseze, s? trag?, s? loveasc?, s? strâng? sau s? scuture.

6-8 luni: bebelu?ii mai mari pot ?ine juc?rii mici. Ei înva?? despre cauz? ?i efect ?i vor repeta activit??i iar ?i iar pentru a le st?pâni. De asemenea, le place s? transfere juc?riile din mân? în mân? ?i în ?i din containere. Multe dintre acelea?i juc?rii pentru sugari vor fi folosite în moduri noi de c?tre bebelu?ii mai mari.

8-18 luni: Aceasta este vârsta la care bebelu?ii încep s? prevad? rezultate, s? decid? un obiectiv ?i s? ia în mod deliberat unele m?suri pentru a face acest lucru. De asemenea, încep s? experimenteze cu dimensiunea, forma ?i spa?iul. Juc?riile adecvate vârstei includ juc?rii de împingere/tragere, blocuri, cupe de cuib, inele pe stâlpi, sortare de forme ?i juc?rii simple de demontat.

18-24 luni: Copiii mici încep s? se bucure de joc "pretinde." Acesta este momentul s? introduce?i îmbr?c?minte, p?pu?i, seturi de buc?t?rie ?i ma?ini de juc?rie, camioane ?i autobuze ?colare.

2-4 ani: Copiii înva?? multe despre socializare în anii pre?colari ?i continu? s? fac? multe jocuri de simulare. Seturile de ferm? ?i cas? în miniatur? le permit s?-?i exercite imagina?ia, în timp ce creioanele mari, vopselele cu degetele ?i Play-Doh ajut? la dezvoltarea creativit??ii. Copiii ob?in, de asemenea, câ?tiguri uria?e în abilit??ile motorii fine ?i brute în aceast? perioad?, astfel încât puzzle-urile, Lego-urile mari, blocurile ?i alte juc?rii de construc?ie sunt juc?rii perfecte potrivite vârstei. Zgomotul este întotdeauna o ademenire, a?a c? copiii mici iubesc tobele ?i juc?riile cu ciocan ?i cuie la aceast? categorie de vârst?.

De Steven Reinberg

Reporter Ziua S?n?t??ii

LUNI, 24 octombrie 2016 (HealthDay News) — Sugarii ar trebui s? doarm? în aceea?i camer? cu p?rin?ii lor — dar nu în acela?i pat — pentru a reduce riscul de sindrom de moarte subit? a sugarului (SIDS), noile ghiduri ale Academia American? de Pediatrie sf?tuie?te.

Recomand?rile solicit? ca bebelu?ii s? împart? dormitorul p?rin?ilor pentru cel pu?in primele 6 luni de via?? ?i, în mod ideal, pentru primul an.

Acest lucru ar putea reduce riscul de moarte subit? cu pân? la 50 la sut?, spun autorii ghidului.

"Partajarea camerei are foarte mult sens," a spus dr. Paul Jarris, ofi?er medical adjunct la March of Dimes.

Motivul este c?, având copilul la vedere ?i la îndemân?, este mai u?or de monitorizat, de reconfortat ?i de hr?nit. Deoarece copilul este în apropiere, p?rin?ii ar putea observa orice dificult??i poten?iale, a spus Jarris.

"Dac? ne uit?m la cât de puternice sunt dovezile, p?rin?ii vor fi sf?tui?i s? adopte camera partajat?," spuse Jarris.

Este important, totu?i, ca bebelu?ii s? aib? propria lor suprafa?? de somn separat?, cum ar fi un p?tu? sau un c?su?e. Nu ar trebui s? doarm? niciodat? pe o suprafa?? moale precum o canapea sau un fotoliu, avertizeaz? grupul de medici.

Nici bebelu?ii nu ar trebui s? doarm? în acela?i pat cu mamele lor, spun ghidurile. Dar, deoarece bebelu?ii se hr?nesc pe tot parcursul nop?ii, medicii recomand? mamelor s? hr?neasc? copilul în pat.

"Bebelu?ii ar trebui s? fie adu?i în pat pentru hr?nire, dar dup? hr?nire ar trebui s? fie înapoia?i pe o suprafa?? de dormit separat?," a spus coautorul raportului, dr. Lori Feldman-Winter, profesor de pediatrie la Cooper Medical School din Camden, N.J.

"Al?ptarea poate reduce SIDS cu pân? la 70 la sut?," a ad?ugat Feldman-Winter.

Deoarece mamele pot adormi uneori în timpul hr?nirii, AAP recomand? ca patul p?rin?ilor s? nu aib? perne, cear?afuri libere, p?turi ?i alte a?ternuturi moi care ar putea sufoca copilul, a spus ea.

În fiecare an, în Statele Unite, aproximativ 3.500 de bebelu?i mor din cauza deceselor legate de somn, inclusiv SIDS. Num?rul deceselor de sugari a sc?zut în anii 1990 dup? o campanie na?ional? de somn sigur care a pus accentul pe punerea sugarilor pe spate. Cu toate acestea, impulsul a stagnat în ultimii ani, a spus Feldman-Winter.

A continuat

Pe lâng? împ?r?irea camerei ?i al?ptarea, recomand?rile academiei pentru a crea un mediu de somn sigur includ ?i urm?toarele:

A?eza?i copilul pe spate pe o suprafa?? ferm?, cum ar fi un p?tu? sau un p?tu?, cu un cear?af strâns. P?stra?i lenjeria de pat moale, inclusiv barele pentru p?tu?, p?turile, pernele ?i juc?riile moi, departe de p?tu?. P?tu?ul ar trebui s? fie gol. Evita?i expunerea bebelu?ului la fumat, alcool ?i droguri ilicite. Nu utiliza?i niciodat? monitoare de acas? sau alte dispozitive, cum ar fi pene sau pozi?ionare, pentru a reduce riscul de SIDS.

De?i riscul de SIDS este cel mai mare de la 1 pân? la 4 luni, dovezile arat? c? a?ternutul moale este înc? un pericol pentru copiii mai mari.

Un specialist în pediatrie consider? c? împ?r?irea camerei ar putea fi dificil de acceptat pentru unii p?rin?i.

"Partajarea camerei este probabil cea mai controversat? recomandare," a spus dr. David Mendez, medic neonatolog la Spitalul de Copii Nicklaus din Miami.

P?rin?ii au sentimente puternice într-un fel sau altul, a spus Mendez. "Unii p?rin?i î?i doresc copilul în pat chiar lâng? ei; unii p?rin?i doresc ca bebelu?ul s? aib? propria sa camer?," el a spus.

Mendez a spus c? este mai preocupat de al?i factori de risc pentru SIDS, cum ar fi fumatul ?i excesul de pat.

"Prefer ca p?rin?ii s? pun? copilul într-o camer? separat? dac? sunt fum?tori decât s? împart? camera," el a spus.

"A avea copilul pe o suprafa?? ferm? pe spate ?i a p?stra perne moi ?i lenjerie de pat în care copilul s? se încurce din pat sau din p?tu? – aceste lucruri probabil joac? un rol mult mai mare în prevenirea SIDS decât a fi în aceea?i camer?. cu copilul," a ad?ugat Mendez.

Noile recomand?ri, publicate online pe 24 octombrie în jurnal Pediatrie, urmau s? fie prezentate luni la întâlnirea anual? a academiei, la San Francisco.

?tiri WebMD de la HealthDay

Surse

SURSE: Lori Feldman-Winter, M.D., M.P.H., profesor, pediatrie, Cooper Medical School, Rowan University, Camden, N.J., David Mendez, M.D., neonatolog, Nicklaus Children’s Hospital, Miami, Florida; Paul Jarris, M.D., ofi?er medical adjunct, March of Dimes; noiembrie 2016, Pediatrie Copyright © 2013-2018 HealthDay. Toate drepturile rezervate.

Bebelu?ii se bazeaz? pe laptele matern sau pe lapte praf pentru alimenta?ie în primele patru pân? la ?ase luni de via??. Fiecare copil este diferit, a?a c? exist? multe op?iuni disponibile pentru mamele preocupate. Indiferent de tipul de formul? pe care o alege?i, aceasta ar trebui s? fie fortificat? cu fier pentru a oferi bebelu?ului dumneavoastr? cantitatea recomandat? din acel nutrient în fiecare zi. Copilul t?u va consuma probabil 24 de uncii pe zi pân? la vârsta de o lun?. 

Pe baz? de lapte de vac?. Formula pe baz? de lapte de vac? utilizeaz? lapte tratat cu c?ldur? ?i alte metode care fac proteinele din lapte sigure pentru consumul sugarilor. Formula pentru bebelu?i f?cut? din lapte de vac? este îmbog??it? cu fier ?i o cantitate de lactoz? care se g?se?te în mod natural în laptele matern. Gr?simea de unt este îndep?rtat? din formula pe baz? de lapte de vac? ?i înlocuit? cu uleiuri sau gr?simi mai u?or de digerat. 

Extensiv hidrolizat. O formul? intensiv hidrolizat? este una în care proteinele au fost descompuse în componente mai mici, care sunt mai u?or de gestionat de sistemul digestiv al unui copil. Acest tip de formul? este cunoscut ?i sub numele de „predigerat”. Bebelu?ii cu alergii sau alte afec?iuni de s?n?tate beneficiaz? adesea de o formul? intensiv hidrolizat?. P?rin?ii pot cere recomand?ri de la un medic pediatru dac? problemele de s?n?tate ale copilului lor interfereaz? cu capacitatea lor de a consuma alte tipuri de formule. 

Soia. Formula pentru bebelu?i din soia con?ine o combina?ie de proteine ???i carbohidra?i care difer? de cea g?sit? în formula pentru bebelu?i pe baz? de lapte. Un medic v? poate recomanda s? da?i bebelu?ului dumneavoastr? o formul? pentru copii pe baz? de soia dac? acesta are intoleran?? la lactoz?. Sugarii care au probleme cu formula pentru bebelu?i pe baz? de lapte de vac? au tendin?a de a avea un timp mai u?or cu formula pentru copii pe baz? de soia. 

Formule specializate. Bebelu?ii n?scu?i cu boli de inim? sau cu alte probleme medicale pot beneficia de formulele pentru bebelu?i f?cute având în vedere starea lor. 

De obicei, pute?i g?si formule pentru bebelu?i în urm?toarele forme: 

Pudra. Formula sub form? de pudr? vine de obicei într-un recipient cu o linguri??. M?sura?i cantitatea corect? de formul? pentru copii într-un biberon, ad?uga?i ap?, apoi agita?i pân? când pudra se dizolv? ?i creeaz? un lichid l?ptos. Concentrat lichid. Formula concentrat? lichid? func?ioneaz? similar cu formula pulbere. M?sura?i cantitatea corect? de concentrat ?i ap? înainte de amestecare. Costul formulei lichide concentrate pentru copii tinde s? fie mai mare decât ceea ce pl?ti?i pentru laptele praf. Gata de hr?nire. Formula gata de hr?nit nu necesit? m?surare sau amestecare. Pute?i g?si aceste formule în recipiente de diferite dimensiuni. De obicei, pot fi p?strate la temperatura camerei ?i apoi refrigerate pân? la 48 de ore dup? deschidere. Acea comoditate are de obicei un cost mai mare.

A continuat

Sfaturi pentru alegerea unei formule pentru bebelu?i

Toate formulele comerciale pentru bebelu?i beneficiaz? de supraveghere de la Food and Drug Administration (FDA) pentru a se asigura c? îndeplinesc cerin?ele nutri?ionale ?i standardele de siguran?? stabilite. Pentru orice formul? pe care o cump?ra?i, asigura?i-v? c? verifica?i dac? data de expirare nu a trecut ?i dac? recipientul nu are scurgeri ?i, de altfel, este în stare bun?. 

Academia American? de Pediatrie (AAP) ?i FDA sf?tuiesc s? nu se dea bebelu?ilor formule de cas? pentru copii, deoarece ar putea duce la probleme de s?n?tate pentru sugar.